МИСНЕТ магическа вода, многофункционален почистващ препарат за баня и фуги